Tình hình hoạt động tại Công ty Cổ Phần Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm

Phần I : Lịch sử phát triển của công ty 2

1. Lịch sử hình thành công ty .2

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty .3

Phần II: Đặc điểm bộ máy của công ty .4

1.Cơ cấu tổ chức của công ty 4

2.Chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban trong công ty .6

Phần III: Tổng hợp năng lực kinh doanh của doanh nghiệp .11

1- Vấn đề về vốn của công ty.11

2- Lợi nhuận.11

3. Năng lực của cán bộ công nhân viên .13

4. Tình hình bán ra của công ty theo từng phương thức bán .16

5. Một số đặc điểm kinh tế-kĩ thuật ảnh hưởng đến bán hàng và sau bán hàng tại công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàn Kiếm .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY