Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

LỜI NÓI ĐẦU 1

I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX 2

1. Giới thiệu chung 2

1.1 Hoàn cảnh thành lập 2

1.2 Danh sách các cổ đông sáng lập 3

1.3 Các ngành nghề kinh doanh chính 4

1.3.1 Kinh doanh bảo hiểm trực tiếp phi nhân thọ: 4

1.3.2 Kinh doanh Tái bảo hiểm 5

1.3.3 Hoạt đồng đầu tư vốn theo pháp luật quy định 5

1.3.4 Kinh doanh khác: 5

1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy 5

2. Quá trình xây dựng và phát triển 7

2.1 Giai đoạn đầu phát triển: 7

2.2 Giai đoạn tăng tốc 2003-2005 8

2.3 Giai đoạn từ 2006 đến nay: ỔN ĐỊNH – AN TOÀN - HIỆU QUẢ 9

II. THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA PJICO SAU HƠN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 9

1. Khái quát tình hình kinh doanh giai đoạn 2004-2007 9

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 12

2.1 Kết quả kinh doanh chung toàn công ty 13

2.2 Kết quả kinh doanh các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm gốc 13

2.3 Công tác tái bảo hiểm: 16

2.4 Công tác đầu tư: 16

2.5 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 16

3. Nguyên nhân những thành công và hạn chế 17

3.1 Nguyên nhân dẫn đến thành công 17

3.2 Những mặt còn tồn tại 17

4. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 18

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY