Tình hình hoạt động tại Công ty 20

Chương I : Tổng quan về Công ty 20 1

1 . Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 20 1

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 20 3

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty 20 5

1.4. Mối quan hệ của đơn vị với các bên liên quan 10

Phần II : Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty 20 12

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 20 12

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của Công ty 20 15

2.2.1. Hệ thống chứng từ sử dụng 16

2.2.2. Hệ thống tài khoản 16

2.2.3. Hình thức sổ kế toán 17

2.2.4. Trình tự ghi sổ kế toán 17

2.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính 19

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty 20 23

2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất ở Công ty 20 23

2.3.1.1. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất ở Công ty 20 23

2.3.1.2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty 20 24

2.3.2. Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 20 24

Phần III : Đánh giá nhận xét chung về tổ chức kế toán ở Công ty 20 27

3.1. Những thành tựu đạt được 27

3.2. Những hạn chế 28

3.3. Nhận xét chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty 20 30

Danh mục tài liệu tham khảo 33

Danh mục các từ viết tắt 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY