Tình hình hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội trong 3 năm qua (2006 – 2008)

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Khái quát về Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội. 2

2. Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội: 4

3. Phạm vi và nội dung hoạt động của NHCSXH TP Hà Nội: 6

II. Tình hình hoạt động của NHCSXH Thành phố Hà Nội trong 3 năm qua (2006-2008) 9

1. Nguồn vốn huy động: 9

2. Công tác tín dụng: 10

2.1. Cho vay vốn đối với hộ nghèo: 13

2.2 Cho vay giải quyết việc làm: 13

2.3. Cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn : 14

2.4.Cho vay chương trình nước sạch- vệ sinh môi trường: 15

2.5. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp : 15

2.6. Cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động : 16

3. Về công tác tài chính kế toán 16

4. Về cơ sở vật chất phương tiện, trụ sở làm việc 17

5. Về công tác đào tạo cán bộ 17

6. Về công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 17

III : Định hướng phát của NHCSXH TP Hà Nội. 18

1.Những khó khăn và thuận lợi của NHCSXH TP Hà Nội Trong quá trình hoạt động. 18

1.1.Thuận lợi. 18

1.2. Khó khăn 19

2. Mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn 2008 - 2010 21

3. Đề xuất và kiến nghị. 23

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY