Tình hình hoạt động của công ty cổ phần sơn Hải Phòng số 2

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

Phần I : Tổng quan về công ty cổ phần sơn Hải Phòng số 2 - 1 -

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG SỐ 2

1.2 Đặc điểm nghành nghề sản xuất kinh doanh của công ty. - 2 -

1.2.1 Khái niệm về sơn - 3 -

1.2.2 Phân loại sơn - 3 -

1.2.3 Quy trình sản xuất sơn: - 3 -

1.2.3.1 Sơn nước (ướt) - 3 -

Quy trình sản xuất sơn nước - 5 -

1.2.3.2 Sơn bột - 6 -

1.3 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý. - 9 -

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần - 11 -

PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ - 13 -

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty - 13 -

2.2 Đặc diểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. - 14 -

2.2.1 Một số chính sách kế toán chủ yếu tại Công ty. - 14 -

2.2.2 Đặc điểm vận dụng chứng từ kế toán - 14 -

2.2.3 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán - 14 -

2.2.4 Đặc điểm vận dụng chế độ sổ kế toán. - 15 -

2.2.5 Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán - 15 -

2.3 Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty - 15 -

2.3.1 Hạch toán kế toán tài sản cố định (TSCĐ) - 15 -

2.3.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 19

2.3.3 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 22

2.3.4 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 25

2.3.5 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 28

PHẦN III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30

CHUNG CỦA ĐƠN VỊ 30

3.1 Đánh giá hoạt động chung của công ty 30

3.2 Những ưu nhược điểm của HĐKT 30

3.2.1 Những ưu điểm 30

3.2.2 Nhược điểm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY