Tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn Minh Hoàng

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I 3

TỔNG QUAN BÀI TOÁN 3

Chương I: 4

NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN 4

I. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 4

1. Nhiệm vụ của bài toán 4

II. Khảo sát bài toán 4

1. Vài nét về khách sạn Minh Hoàng 4

2. Cơ cấu tổ chức của khách sạn 5

3. Đặc tả bài toán 8

Chương II: 12

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN 12

I. Cơ sở lý thuyết 12

1. Các khái niệm cơ bản 12

2. Khái niệm phụ thuộc dữ liệu và các dạng chuẩn 13

3. Khái niệm chỉ dẫn và khoá chỉ dẫn 13

4. Mục tiêu và tính ưu việt của mô hình quan hệ 13

II. Công cụ phát triển 14

1. Lựa chọn công cụ 14

III. Tổng quan lý thuyết 15

1. Phương pháp phân tích Merise 16

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 17

3. Mục đích yêu cầu người sử dụng 17

IV. Tình hình hiện trạng của khách sạn 18

Chương III: 20

MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU 20

1. Mô hình quan niệm dữ liệu 20

2. Mô hình tổ chức dữ liệu 23

Chương IV: 42

MÔ HÌNH HOÁ XỬ LÝ 42

I. Mô hình thông lượng 42

II. Mô hình quan niệm xử lý 45

III. Mô hình tổ chức xử lý 54

Chương V: 81

AN TOÀN DỮ LI ỆU 81

I. Tại sao phải phải đặt vấn đề an toàn dữ liệu 81

II. Các phương pháp tổ chức an toàn dữ liệu 81

PHẦN II 83

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 83

CHƯƠNG I: 84

MÔ TẢ HỆ THỐNG 84

I. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ 84

II. SƠ ĐỒ THIẾT KẾ 99

CHƯƠNG II: 101

CÀI ĐẶT CH ƯƠNG TRÌNH 101

I. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ACCESS 101

INPUT : THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUÊ PHÒNG 107

OUTPUT : THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUÊ PHÒNG GHI VÀO BẢNG DANGKY 107

XỬ LÝ: 107

II. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY