Tìm hiểu Sự khác biệt giới trong tiêu dùng

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3

1. Cơ sở lý luận 3

1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 3

1.2. Các lý thuyết xã hội học 3

1.2.1. Lý thuyết hành động xã hội 3

1.2.2. Lý luận tiêu dùng xã hội học 4

1.2.3. Lý luận về sự khác biệt giới 5

2. Các khái niệm công cụ 6

2.1. Tiêu dùng 6

2.2. Người tiêu dùng 7

2.3. Giới 7

2.4. Nhu cầu giới 7

Chương II: 8

KHÁC BIỆT GIỚI TRONG TIÊU DÙNG 8

1. Khác biệt giới trong tiêu dùng các giá trị vật chất 8

1.1. Trong mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày 8

1.2. Trong mua sắm đồ điện tử, dân dụng 12

2. Khác biệt giới trong tiêu dùng các giá trị tinh thần 15

2.1. Trường hợp những người chưa có gia đình 15

2.2. Trường hợp những người đã có gia đình riêng 16

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY