Tìm hiểu chung về động cơ điện một chiều

ChươngI : Tìm hiểu chung về động cơ điện một chiều.2

1.1Khái niệm chung.2

1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc.2

1.2.1 Cấu tạo của động cơ điện một chiều.2

1.2.1 Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều.6

1.3 Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập.6

ChươngII : Tìm hiểu hệ truyền động cho động cơ điện một chiều.10

2.1 Điều chỉnh tốc độ cho động cơ điện một chiều.10

2.1.1Nguyên lý điều khiển điện áp phần ứng.10

2.1.2 Nguyên lý điều chỉnh từ thông.15

2.2 Lựa chọn mạch lực cho truyền động động cơ điện một chiều có đảo chiều quay.17

2.2.1 Truyền động T-Đ có đảo chiều điều khiển riêng.19

2.2.2 Truyền động T-Đ có đảo chiều điều khiển chung.22

2.3 Tìm hiểu sơ đồ mạch chỉnh lưu 3 pha.27

2.3.1 Sơ đồ 3 pha có điều khiển .27

2.3.2 Tính chọn van động lực.29

Chương3 : Tìm hiểu về MentorII.32

3.1 Giới thiệu về MentorII.32

3.1.1 Nguồn cung cấp.32

3.1.2 Đầu ra.32

3.1.3 Phản hồi tốc độ.32

3.1.4 Phản hồi dòng điện. 32

3.1.5Điều khiển.33

3.1.6 Thực đơn.33

3.2 Cấu tạo và chức năng.33

3.3 Cách nối mạng của MentorII.38

3.4 Bảng điều khiển.39

3.5 Nguồn tin nối tiếp.40

3.5.1 Kết nối.40

3.5.2 Cách điều chỉnh sơ bộ .41

3.5.3 Các ký tự điều khiển của MentorII.42

3.5.4 Địa chỉ nối tiếp.42

3.5.5 Nhận dạng tham số.42

3.5.6 Phần dữ liệu .42

3.5.7 Khối kiểm tra BCC.42

3.5.8 Gửi dữ liệu tới MentorII.42

3.5.9 Đọc dữ liệu từ MentorII .43

3.6 Các tham số chính của MentorII.43

3.6.1 Menu1:Cài đặt tốc độ.43

3.6.2 Menu2: Độ trễ.48

3.6.3 Menu3: lựa chọn phản hồi và mạch vòng tốc độ.51

3.6.4: Menu4 : lựa chọn và giới hạn dòng điện .56

3.6.5 : Mạch vòng tốc độ .61

3.6.6:Điều khiển từ thông .67

3.6.7 Menu10: tình trạng logic và chuẩn đoán.71

3.6.8 Menu11:Hỗn hợp .75

Chưong4: Chương trình phần mềm ứng dụng . .78

4.1 Đặt vấn đề.78

4.2 Phần mền MentorISoft của MentorII.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY