Tiểu luận Xúc tiến thương mại luật quảng cáo

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2NỘI DUNG CHÍNH 4I. Quảng cáo thương mại 41. Khái niệm 42. Nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại 5II. Thực trạng về quảng cáo và các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo. 51.Thực trạng về hoạt động quảng cáo 52.Các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo 72.1.Quảng cáo thương mại và kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại 72.2.Quảng cáo thương mại 102.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm 133. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài 203.1 Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài 203.2 Giấy phép quảng cáo 213.3 Văn phòng đại diện quảng cáo 233.4 Chi nhánh quảng cáo 243.5 Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo 243.6 Quảng cáo ở nước ngoài 24III. Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 24TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

NỘI DUNG CHÍNH 4

I. Quảng cáo thương mại 4

1. Khái niệm 4

2. Nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại 5

II. Thực trạng về quảng cáo và các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo. 5

1.Thực trạng về hoạt động quảng cáo 5

2.Các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo 7

2.1.Quảng cáo thương mại và kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại 7

2.2.Quảng cáo thương mại 10

2.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm 13

3. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài 20

3.1 Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài 20

3.2 Giấy phép quảng cáo 21

3.3 Văn phòng đại diện quảng cáo 23

3.4 Chi nhánh quảng cáo 24

3.5 Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo 24

3.6 Quảng cáo ở nước ngoài 24

III. Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY