Tiểu luận Vận tải Container bằng đường biển - Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC 2

1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

1.1.Khái niệm 3

1.1.1.Vận tải 3

1.1.2.Container 3

1.1.3.Vận tải hàng hoá bằng Container 3

1.2.Phân loại Container 3

1.3.Lịch sử phát triển của hệ thống vận tải Container 4

1.3.1.Giai đoạn I: Tính đến năm 1955 4

1.3.2.Giai đoạn II: Trong khoảng thời gian 1956 - 1966 4

1.3.3.Giai đoạn III: Từ năm 1967 đến năm 1980 4

1.3.4.Giai đoạn IV: Từ năm 1981 đến nay 5

1.4.Tầm quan trọng của việc sử dụng Container trong vận chuyển hàng hoá ngoại thương 5

1.4.1.Vai trò của vận tải đường biển đối với hoạt động ngoại thương 5

1.4.2.Ý nghĩa của việc sử dụng Container trong vận chuyển đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 6

2.THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI VIỆT NAM 7

2.1.Sự ra đời và phát triển vận tải Container ở Việt Nam 7

2.2.Những khó khăn trong việc vận chuyển Container bằng đường biển 9

2.2.1.Về cơ sở vật chất kỹ thuật 9

2.2.2.Về tổ chức khai thác và tổ chức quản lý sản xuất 9

2.3.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên chở Container bằng đường biển ở Việt Nam 10

2.3.1.Về cơ sở vật chất kỹ thuật 10

2.3.2.Về tổ chức khai thác và tổ chức quản lý sản xuất 11

2.3.3.Về cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu và thị trường xuất khẩu 12

KẾT LUẬN 13

PHỤ LỤC 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY