Tiểu luận Vận tải bảo hiểm

Mục lục Mục lụcI. Khái quát chung về vận tải đa phương thức tại Việt Nam:1.1. Khái niệm chung về vận tải đa phương thức:1.2. Luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động vận tải đa phương thức:1.2.1.Bộ luật Hàng hải với các luật chuyên ngành về vận tải đa phương thức:1.2.2. Văn bản dưới luật về vận tải đa phương thức:1.2.2.1. Nghị định số 125/2003/NĐ-CP:1.2.2.2. Thông tư số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT:1.2.2.3. Thông tư số 10/2004/TT-BGVT:1.2.2.4. Thông tư 125/2004/TT-BTC:1.3. Giới thiệu chung về các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển và vận tải đa phương thức ở Việt Nam:1.3.1.Trước thời điểm Nghị định số 125/2003/NĐ-CP có hiệu lực:1.3.2.Sau thời điểm Nghị định số 125/2003/NĐ-CP có hiệu lực:II.Thực trạng kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:2.1. Thực trạng giao thông ở Việt Nam:2.1.1.Giao thông đường bộ:2.1.1.1.Mạng lưới giao thông đường bộ:2.1.1.2.Phương tiện giao thông vận tải đường bộ:2.1.1.3. Hiện trạng vận tải đường bộ Việt Nam:2.1.1.4.Những hạn chế còn tồn tại:2.1.1.5. Chiến lược phát triển vận tải đường bộ đến năm 2020:2.1.2. Giao thông đường sắt:2.1.2.1.Hệ thống giao thông đường sắt:2.1.2.2.Hạn chế còn tồn tại :2.1.2.3. Chiến lược phát triển:2.1.3. Giao thông đường biển:2.1.3.1.Đội tàu vận tải biển Việt Nam:2.1.3.2.Hệ thống cảng biển trên cả nước:2.1.3.3.Hạn chế còn tồn tại:2.1.4. Giao thông đường thủy nội địa:2.1.4.1. Hiện trạng vận tải đường thủy nội địa Việt Nam:2.1.4.2. Hạn chế tồn tại:2.1.5. Giao thông đường hàng không:2.1.5.1. Các cụm cảng hàng không Việt Nam:2.1.5.2. Thực trạng vận tải hàng không ở Việt Nam:2.2. Tình hình kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:2.2.1. Thực trạng kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:2.2.2. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức:2.2.3.Nguyên nhân:III. Phương hướng và giải pháp phát triển vận tải đa phương thức ở Việt Nam:3.1. Phương hướng phát triển của vận tải đa phương thức ở Việt Nam:3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức tại Việt Nam:Tài liệu tham khảo

Mục lục

Mục lục

I. Khái quát chung về vận tải đa phương thức tại Việt Nam:

1.1. Khái niệm chung về vận tải đa phương thức:

1.2. Luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động vận tải đa phương thức:

1.2.1.Bộ luật Hàng hải với các luật chuyên ngành về vận tải đa phương thức:

1.2.2. Văn bản dưới luật về vận tải đa phương thức:

1.2.2.1. Nghị định số 125/2003/NĐ-CP:

1.2.2.2. Thông tư số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT:

1.2.2.3. Thông tư số 10/2004/TT-BGVT:

1.2.2.4. Thông tư 125/2004/TT-BTC:

1.3. Giới thiệu chung về các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển và vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

1.3.1.Trước thời điểm Nghị định số 125/2003/NĐ-CP có hiệu lực:

1.3.2.Sau thời điểm Nghị định số 125/2003/NĐ-CP có hiệu lực:

II.Thực trạng kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

2.1. Thực trạng giao thông ở Việt Nam:

2.1.1.Giao thông đường bộ:

2.1.1.1.Mạng lưới giao thông đường bộ:

2.1.1.2.Phương tiện giao thông vận tải đường bộ:

2.1.1.3. Hiện trạng vận tải đường bộ Việt Nam:

2.1.1.4.Những hạn chế còn tồn tại:

2.1.1.5. Chiến lược phát triển vận tải đường bộ đến năm 2020:

2.1.2. Giao thông đường sắt:

2.1.2.1.Hệ thống giao thông đường sắt:

2.1.2.2.Hạn chế còn tồn tại :

2.1.2.3. Chiến lược phát triển:

2.1.3. Giao thông đường biển:

2.1.3.1.Đội tàu vận tải biển Việt Nam:

2.1.3.2.Hệ thống cảng biển trên cả nước:

2.1.3.3.Hạn chế còn tồn tại:

2.1.4. Giao thông đường thủy nội địa:

2.1.4.1. Hiện trạng vận tải đường thủy nội địa Việt Nam:

2.1.4.2. Hạn chế tồn tại:

2.1.5. Giao thông đường hàng không:

2.1.5.1. Các cụm cảng hàng không Việt Nam:

2.1.5.2. Thực trạng vận tải hàng không ở Việt Nam:

2.2. Tình hình kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

2.2.1. Thực trạng kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

2.2.2. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức:

2.2.3.Nguyên nhân:

III. Phương hướng và giải pháp phát triển vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

3.1. Phương hướng phát triển của vận tải đa phương thức ở Việt Nam:

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức tại Việt Nam:

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY