Tiểu luận Văn hóa LA VIETNAMIENE

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I/ Giới thiệu chung về văn hóa La Vienamiene 2II/ Các cấp độ thể hiện của văn hóa La Vietnamiene 21. Cấp độ thứ nhất : Cấu trúc hữu hình 22. Cấp độ thứ hai : Những giá trị được chia sẻ, chấp nhận và tuyên bố 53. Cấp độ thứ ba : Những giá trị cốt lõi 8III/ Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng 8IV/ Tổng kết 10TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I/ Giới thiệu chung về văn hóa La Vienamiene 2

II/ Các cấp độ thể hiện của văn hóa La Vietnamiene 2

1. Cấp độ thứ nhất : Cấu trúc hữu hình 2

2. Cấp độ thứ hai : Những giá trị được chia sẻ, chấp nhận và tuyên bố 5

3. Cấp độ thứ ba : Những giá trị cốt lõi 8

III/ Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng 8

IV/ Tổng kết 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY