Tiểu luận Vận dụng tồn tại xã hội và kiến trúc thượng tầng trong chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét vấn đề tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta ngày càng gia tăng nghiêm trọng

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật và trạng thái tâm lý cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội,các đoàn thể xã hội hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.  Trong vấn nạn giao thông đường bộ ngày càng gia tăng nghiêm trọng, ta sẽ xét đến ý thức xã hội, trình độ văn hóa của người tham gia giao thông và sự quản lý của nhà nước . Đó là những yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng được đưa ra để giải quyết vấn đề đã nêu ra.

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật và trạng thái tâm lý cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội,các đoàn thể xã hội hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Trong vấn nạn giao thông đường bộ ngày càng gia tăng nghiêm trọng, ta sẽ xét đến ý thức xã hội, trình độ văn hóa của người tham gia giao thông và sự quản lý của nhà nước . Đó là những yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng được đưa ra để giải quyết vấn đề đã nêu ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY