Tiểu luận Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm: đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn

MỤC LỤC   TrangLỜI NÓI ĐẦU 1GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2CHƯƠNG I:MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 5I. Thực tiễn 5II. Thực tiễn có vai trò quan trọng đối với quá trình nhận thức 6III. Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 8CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 12I. Vị trí địa lý 12II. Quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam 12III. Biện pháp giải quyết tình hình để phát triển kinh tế 15CHƯƠNG III:ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18I.Lý luận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đổi mới hiện nay 18II.Ý nghĩa thực tiễn 21III. Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cho tương lai 21KẾT LUẬN 24TÀI LIỆU THAM KHẢO 25MỤC LỤC 26

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

CHƯƠNG I:

MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 5

I. Thực tiễn 5

II. Thực tiễn có vai trò quan trọng đối với quá trình nhận thức 6

III. Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 8

CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 12

I. Vị trí địa lý 12

II. Quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam 12

III. Biện pháp giải quyết tình hình để phát triển kinh tế 15

CHƯƠNG III:

ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18

I.Lý luận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đổi mới hiện nay 18

II.Ý nghĩa thực tiễn 21

III. Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cho tương lai 21

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

MỤC LỤC 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY