Tiểu luận Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào Beeline

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG 3A. CƠ SỞ LÍ LUẬN 41. Khái niệm quản trị chiến lược 42. Vai trò, ý nghĩa của quản trị chiến lược 43. Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược 54. Sự cần thiết phải thực hiện quản trị chiến lược 9B. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA BEELINE: 10I. Giới thiệu về Beeline 101. Sơ lược Beeline thế giới. 102. Sơ lược beeline việt nam. 103. Phân tích SWOT: 11II. Hiện trạng quản trị chiến lược của Beeline trong 2 năm 2009- 2010 131. Tạo trào lưu mới trong giới trẻ. 142. Khuyến mãi nội mạng lên ngôi. 143. Tạo sự khác biệt trong hoạt động truyền thông. 144. Marketing hiện đại thông qua mô hình 7P. 145. Dịch vụ GPRS và Koolring. 176. Thực hiện mục tiêu xã hội hóa 187. Các gói cước khuyến mãi. 18III. Những kết quả Beeline đã đạt được 22IV. Hạn chế của các chiến lược 23C. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA BEELINE: 25LỜI KẾT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG 3

A. CƠ SỞ LÍ LUẬN 4

1. Khái niệm quản trị chiến lược 4

2. Vai trò, ý nghĩa của quản trị chiến lược 4

3. Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược 5

4. Sự cần thiết phải thực hiện quản trị chiến lược 9

B. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA BEELINE: 10

I. Giới thiệu về Beeline 10

1. Sơ lược Beeline thế giới. 10

2. Sơ lược beeline việt nam. 10

3. Phân tích SWOT: 11

II. Hiện trạng quản trị chiến lược của Beeline trong 2 năm 2009- 2010 13

1. Tạo trào lưu mới trong giới trẻ. 14

2. Khuyến mãi nội mạng lên ngôi. 14

3. Tạo sự khác biệt trong hoạt động truyền thông. 14

4. Marketing hiện đại thông qua mô hình 7P. 14

5. Dịch vụ GPRS và Koolring. 17

6. Thực hiện mục tiêu xã hội hóa 18

7. Các gói cước khuyến mãi. 18

III. Những kết quả Beeline đã đạt được 22

IV. Hạn chế của các chiến lược 23

C. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA BEELINE: 25

LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY