Tiểu luận Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Trong lời tựa viết cho bản “tuyên ngôn của đảng cộng sản” Mác và Anghen nhấn mạnh: “Bây giờ thử hỏi công xã nông thôn Nga, các hình thức đã bị phân giải ấy của chế độ công hữu ruộng đât nguyên thuỷ, có thể chuyển thẳng lên hình thức cao, cộng sản chủ nghĩa về sở hữu ruộng đất hay không, hay là trước hết, nó phải trải qua quá trình tan rã như nó đã trải qua trong tiến trình phát triển lịch sử của phương tây.Ngày nay, lời giải đáp duy nhất cho câu hỏi ấy là thế này : Nếu cách mạng Nga báo hiệu cuộc cách mạng vô sản ở phương tây và néu 2 cuộc cách mạng ấy bổ sung cho nhau thì chế độ ruộng đất của Nga hiện nay sẽ có thể khởi điểm của sự phát truyển cộng sản chủ nghĩa. Trong tác phẩm “bàn về xã hội ở Nga” Ph Ăghen viết “Nhưng một điều kiện tất yếu để làm được việc đó là tấm gương và ủng hộ tích cực của phương tây cho tới nay vẫn còn là tư bản chủ nghiã. Chỉ khi nào kinh tế cơ đản chủ nghĩa bị đánh bại ở quê hương của nó và ở những nước phát đạt, chỉ khi nào những nước lạc hậu qua tấm gương ấy mà biết được rằng “Việc đó được tiến hành như thế nào”Những lực lượng sản xuất công ngiệp hiện đại với tư cách là sở hữu công cộng đã được sử dụng như thế nào để phục vụ toàn thể xã hội, thì những nước lạc hậu ấy mới có thể bước vào con đường phát triển rút ngắn như vậy. Như thế thắng lợi của các nước ấy sẽ được đảm bảo”.

Trong lời tựa viết cho bản “tuyên ngôn của đảng cộng sản” Mác và Anghen nhấn mạnh:

“Bây giờ thử hỏi công xã nông thôn Nga, các hình thức đã bị phân giải ấy của chế độ công hữu ruộng đât nguyên thuỷ, có thể chuyển thẳng lên hình thức cao, cộng sản chủ nghĩa về sở hữu ruộng đất hay không, hay là trước hết, nó phải trải qua quá trình tan rã như nó đã trải qua trong tiến trình phát triển lịch sử của phương tây.

Ngày nay, lời giải đáp duy nhất cho câu hỏi ấy là thế này : Nếu cách mạng Nga báo hiệu cuộc cách mạng vô sản ở phương tây và néu 2 cuộc cách mạng ấy bổ sung cho nhau thì chế độ ruộng đất của Nga hiện nay sẽ có thể khởi điểm của sự phát truyển cộng sản chủ nghĩa. Trong tác phẩm “bàn về xã hội ở Nga” Ph Ăghen viết “Nhưng một điều kiện tất yếu để làm được việc đó là tấm gương và ủng hộ tích cực của phương tây cho tới nay vẫn còn là tư bản chủ nghiã. Chỉ khi nào kinh tế cơ đản chủ nghĩa bị đánh bại ở quê hương của nó và ở những nước phát đạt, chỉ khi nào những nước lạc hậu qua tấm gương ấy mà biết được rằng “Việc đó được tiến hành như thế nào”Những lực lượng sản xuất công ngiệp hiện đại với tư cách là sở hữu công cộng đã được sử dụng như thế nào để phục vụ toàn thể xã hội, thì những nước lạc hậu ấy mới có thể bước vào con đường phát triển rút ngắn như vậy. Như thế thắng lợi của các nước ấy sẽ được đảm bảo”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY