Tiểu luận Vận dụng cặp phạm trù cái riêng, cái chung trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

I- Cơ sở lý luận: 2

1. Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định: 2

2. Phạm trù cái chung và cái riêng: 2

a. Khái niệm: 2

b. Mối quan hệ cái chung, cái riêng: 3

c. Một số kết luận về mặt phương pháp luận: 4

II- Cái chung – cái riêng và vận dụng trong xây dựng nền KTTT ở Việt Nam: 5

1. Những khái niệm cơ bản có liên quan đến KTTT: 5

2. Nền kinh tế thị trường ở các nước trên thế giới: 6

3. Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam: 8

a. Cái chung được vận dụng vào nền KTTT ở Việt Nam: 8

b. Cái riêng được vận dụng vào nền KTTT ở Việt Nam: 9

c. Cái đơn nhất trong mô hình KTTT ở nước ta: 11

d. Những thành tựu: 12

Kết luận 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY