Tiểu luận Vấn đề văn hóa và con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Như chúng ta đã biết, từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, thếgiới đã xảy ra biết bao biến động nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của cách mạng khoa học -công nghệ hiện đại và xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Hơn nữa, văn hoá và con người cũng không phải là "nhất thành bất biến"; trái lại, các yếu tố đócũng vận động, biến đổi cùng sự phát triển của lịch sử. Do vậy, để khai thác, phát huy sức mạnh của văn hoá và con người Việt Nam với tính cách những nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển xã hội, trước hết cần có sự phân tích, đánh giá đúng thựctrạng của văn hoá và con người. Có thể nói, trong suốt tiến trình xây dựng xã hội mới của chúng ta, nhất là từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, việc nghiên cứu các vấn đề văn hoá và con người Việt Nam luôn được coi trọng. Trên thực tế, nhiều chương trình nghiên cứu cấp bộ và cấp nhà nước, nhiều hội thảo khoa học xoay quanh các vấn đề văn hoá và con người Việt Nam đã được tổ chức, triển khai nghiên cứu từ các góc độ khác nhau. Đặc biệt, xây dựng văn hoá và con người luôn là một trong những nội dung quan trọng trong văn kiện của các kỳ Đại hội và một số Hội nghị Trung ương của Đảng.

Như chúng ta đã biết, từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, thếgiới đã xảy ra biết bao biến động

nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của cách mạng khoa học -công nghệ hiện đại và xu thế

toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Hơn nữa, văn hoá và con người cũng không phải là

"nhất thành bất biến"; trái lại, các yếu tố đócũng vận động, biến đổi cùng sự phát triển của

lịch sử. Do vậy, để khai thác, phát huy sức mạnh của văn hoá và con người Việt Nam với

tính cách những nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển xã hội, trước hết cần có sự

phân tích, đánh giá đúng thựctrạng của văn hoá và con người. Có thể nói, trong suốt tiến

trình xây dựng xã hội mới của chúng ta, nhất là từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới,

việc nghiên cứu các vấn đề văn hoá và con người Việt Nam luôn được coi trọng. Trên thực

tế, nhiều chương trình nghiên cứu cấp bộ và cấp nhà nước, nhiều hội thảo khoa học xoay

quanh các vấn đề văn hoá và con người Việt Nam đã được tổ chức, triển khai nghiên cứu

từ các góc độ khác nhau. Đặc biệt, xây dựng văn hoá và con người luôn là một trong những

nội dung quan trọng trong văn kiện của các kỳ Đại hội và một số Hội nghị Trung ương của

Đảng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY