Tiểu luận Vấn đề tài sản riêng và sự hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định rất rõ ràng về việc hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng nhưng trên thực tế khi thực hiện thì đã nảy sinh không ít vướng mắc kể cả từ phía hai bên vợ chồng hay là từ phía cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi tranh chấp xảy ra.Khoản 5 điều 33 quy định:”tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của hai vợ chồng”. Như vậy , theo điều khoản này, chúng ta có sẽ không thể phân định đc liệu hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng hay chung của vợ, chồng? Xét trường hợp nó được xem là tài sản chung, sẽ dẫn đến những vướng mắc sau:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định rất rõ ràng về việc hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng nhưng trên thực tế khi thực hiện thì đã nảy sinh không ít vướng mắc kể cả từ phía hai bên vợ chồng hay là từ phía cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi tranh chấp xảy ra.

Khoản 5 điều 33 quy định:”tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của hai vợ chồng”. Như vậy , theo điều khoản này, chúng ta có sẽ không thể phân định đc liệu hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng hay chung của vợ, chồng? Xét trường hợp nó được xem là tài sản chung, sẽ dẫn đến những vướng mắc sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY