Tiểu luận Vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước ở nước ta hiện nay

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không những được ghi nhận trong Hiến pháp mà còn được cụ thể hoá trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (Sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2004, 2005). Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng giúp công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình về khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo, việc khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp, số lượng đơn từ không giảm và còn nhiều bất cập. Trong khi đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc xem xét đơn giám đốc thẩm, tái thẩm tại một số trường hợp còn chưa chính xác, vẫn còn để tồn đọng nhiều vụ việc chưa được giải quyết. Việc xử lý một số trưòng hợp cán bộ toà án vi phạm pháp luật còn chưa nghiêm. Thậm chí ngành toà án còn để lọt một số vụ án xét xử không công bằng, gây bất bình trong nhân dân. Mặt khác, do sự thiếu am hiểu về pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng nên nhiều người đã thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật. Có trường hợp gửi đơn khiếu nại không đúng người có thẩm quyền giải quyết hoặc khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ. Một số vụ việc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khách quan, đúng pháp luật, nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn không chấp hành.

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không những được ghi nhận trong Hiến pháp mà còn được cụ thể hoá trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (Sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2004, 2005). Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng giúp công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình về khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo, việc khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp, số lượng đơn từ không giảm và còn nhiều bất cập. Trong khi đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc xem xét đơn giám đốc thẩm, tái thẩm tại một số trường hợp còn chưa chính xác, vẫn còn để tồn đọng nhiều vụ việc chưa được giải quyết. Việc xử lý một số trưòng hợp cán bộ toà án vi phạm pháp luật còn chưa nghiêm. Thậm chí ngành toà án còn để lọt một số vụ án xét xử không công bằng, gây bất bình trong nhân dân. Mặt khác, do sự thiếu am hiểu về pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng nên nhiều người đã thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật. Có trường hợp gửi đơn khiếu nại không đúng người có thẩm quyền giải quyết hoặc khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ. Một số vụ việc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khách quan, đúng pháp luật, nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn không chấp hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY