Tiểu luận Vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

MỤC LỤCPhần I: Lời mở đầu. ------------------------------------------------------------trang 3 Phần II: Nội dung.---------------------------------------------------------------------5Chương 1: Một số lý luận về tích luỹ tư bản.1.1 Thế nào là tích luỹ.1.1.1 Các khái niệm có liên quan.---------------------------------------------------51.1.2 Thực chất của tích luỹ tư bản.-------------------------------------------------61.1.3 Động cơ của tích luỹ tư bản.---------------------------------------------------81.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô của tích luỹ tư bản.------------------101.2 Các quy luật của tích lũy tư bản.1.2.1 Sự giảm bớt tương đối bộ phận tư bản khả biến trong tiến trình tích luỹvà tích tụ đi kèm theo tiến trình đó --------------------------------121.2.2 Việc sản xuất ngày càng nhiều nhân khẩu thừa tương đối.--------------141.2.3 Lượng cầu về sức lao động tăng cùng với tích luỹ tư bản trong điều kiện kết cấu của tư bản không đổi.-----------------------------------15Chương 2: Vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ tư bản.2.1.1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.---------------------------------------------------------------172.1.2 Nội dung, đặc điểm của thời kì tích luỹ nguyên thuỷ.--------------------192.2. Tích luỹ tư bản trong thời kì chủ nghĩa tư bản hiện đại.2.2.1 Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.-------------------------------------232.2.2 Xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao.------------------------------------242.2.3 Xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản.----------------------------------------25Chương 3: Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản.3.1 Ý nghĩa về mặt lí luận.------------------------------------------------------273.2 Ý nghĩa thực tiễn của tích luỹ đối với phát triển kinh tế ở nước ta.---28Phần III: Kết luận.----------------------------------------------------------------30

MỤC LỤC

Phần I: Lời mở đầu. ------------------------------------------------------------trang 3

Phần II: Nội dung.---------------------------------------------------------------------5

Chương 1: Một số lý luận về tích luỹ tư bản.

1.1 Thế nào là tích luỹ.

1.1.1 Các khái niệm có liên quan.---------------------------------------------------5

1.1.2 Thực chất của tích luỹ tư bản.-------------------------------------------------6

1.1.3 Động cơ của tích luỹ tư bản.---------------------------------------------------8

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô của tích luỹ tư bản.------------------10

1.2 Các quy luật của tích lũy tư bản.

1.2.1 Sự giảm bớt tương đối bộ phận tư bản khả biến trong tiến

trình tích luỹvà tích tụ đi kèm theo tiến trình đó --------------------------------12

1.2.2 Việc sản xuất ngày càng nhiều nhân khẩu thừa tương đối.--------------14

1.2.3 Lượng cầu về sức lao động tăng cùng với tích luỹ tư bản

trong điều kiện kết cấu của tư bản không đổi.-----------------------------------15

Chương 2: Vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ tư bản.

2.1.1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát của phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa.---------------------------------------------------------------17

2.1.2 Nội dung, đặc điểm của thời kì tích luỹ nguyên thuỷ.--------------------19

2.2. Tích luỹ tư bản trong thời kì chủ nghĩa tư bản hiện đại.

2.2.1 Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.-------------------------------------23

2.2.2 Xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao.------------------------------------24

2.2.3 Xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản.----------------------------------------25

Chương 3: Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản.

3.1 Ý nghĩa về mặt lí luận.------------------------------------------------------27

3.2 Ý nghĩa thực tiễn của tích luỹ đối với phát triển kinh tế ở nước ta.---28

Phần III: Kết luận.----------------------------------------------------------------30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY