Tiểu luận Vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay

PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN HAI : NỘI DUNG 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC. 3

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRƯỚC MAC VỀ NHÀ NƯỚC. 3

CHỦ NGHĨA MAC- LÊNIN VỀ NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC. 5

Bản chất Nhà nước. 6

Đặc trưng cơ bản của nhà nước. 7

Chức năng của nhà nước. 8

Các kiểu và hình thức nhà nước. 10

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG HIỆN NAY 14

Quan điẻm của chủ nghĩa Mac Lênin về những pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 14

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 18

Sự cần thiết chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam. 20

Thực trạng và hạn chế của nền kinh tế thị trường ở việt nam. 21

Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 24

KẾT LUẬN 29

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY