Tiểu luận Ước lượng và dự đoán cầu của mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em Dielac của Vinamilk

MỤC LỤC Lời cảm ơn 1Chương 1. Tổng quan nghiên cứu đề tài 21.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 21.2 Các mục tiêu nghiên cứu 21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21.4 Nguồn số liệu nghiên cứu 21.5 Kết cấu đề tài 2 Chương 2: Tóm lược một số vấn đề cơ bản 42.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 42.2 Một số lý thuyết về ước lượng cầu và dự báo cầu 42.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu 42.2.2 Phân tích độ co dãn của cầu: 52.2.3. Ước lượng cầu: 72.2.4. Phương pháp dự đoán cầu 82.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 8 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu 93.1. Phương pháp nghiên cứu 93.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 93.2. Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam 93.3. Thực trạng và phân tích các nhân tố tác động đến nhu cầu về sữa bột dành cho trẻ em 10Chương 4: Các kết luận và đề xuất với vấn đề nghiên cứu 144.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 144.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu 15

MỤC LỤC

Lời cảm ơn 1

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu đề tài 2

1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 2

1.2 Các mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Nguồn số liệu nghiên cứu 2

1.5 Kết cấu đề tài 2

Chương 2: Tóm lược một số vấn đề cơ bản 4

2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 4

2.2 Một số lý thuyết về ước lượng cầu và dự báo cầu 4

2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu 4

2.2.2 Phân tích độ co dãn của cầu: 5

2.2.3. Ước lượng cầu: 7

2.2.4. Phương pháp dự đoán cầu 8

2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 8

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu 9

3.1. Phương pháp nghiên cứu 9

3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 9

3.2. Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam 9

3.3. Thực trạng và phân tích các nhân tố tác động đến nhu cầu về sữa bột dành cho trẻ em 10

Chương 4: Các kết luận và đề xuất với vấn đề nghiên cứu 14

4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 14

4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY