Tiểu luận Ứng dụng phân tích của sự tạo phức của thuốc thử PAR với kim loại

Hiện nay, nghiên cứu thuốc thử hữu cơ đi vào các lĩnh vực chính sau đây: 1. Tổng hợp những thuốc thử hữu cơ mới. 2. Tìm các phương pháp phân tích mới theo hướng đơn giản, nhạy và chọn lọc. 3. Nghiên cứu tác động của các nhóm chức. 4. Nghiên cứu cấu trúc của thuốc thử. 5. Nghiên cứu động học phản ứng. 6. Phức nhựa cây hữu cơ. 7. Các nhóm chiết. 8. Máy tính và chuyển hóa furier. 9. Nghiên cứu phức dịch chuyển điện tích. 10. Thuốc thử cho sự phát huỳnh quang và phát quang hóa học. 11. Chất họat động bề mặt. 12. Nghiên cứu trạng thái oxy hoá

Hiện nay, nghiên cứu thuốc thử hữu cơ đi vào các lĩnh vực chính sau đây:

1. Tổng hợp những thuốc thử hữu cơ mới.

2. Tìm các phương pháp phân tích mới theo hướng đơn giản, nhạy và chọn lọc.

3. Nghiên cứu tác động của các nhóm chức.

4. Nghiên cứu cấu trúc của thuốc thử.

5. Nghiên cứu động học phản ứng.

6. Phức nhựa cây hữu cơ.

7. Các nhóm chiết.

8. Máy tính và chuyển hóa furier.

9. Nghiên cứu phức dịch chuyển điện tích.

10. Thuốc thử cho sự phát huỳnh quang và phát quang hóa học.

11. Chất họat động bề mặt.

12. Nghiên cứu trạng thái oxy hoá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY