Tiểu luận Tư tưởng triết học trong tác phẩm Phụ Đạo Xán Nhiên của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Tình hình nghiên cứu 13. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 35. Cơ sở lý luận và phương pháp luận. 36. Ý nghĩa nghiên cứu 37. Kết cấu của niên luận 3CHƯƠNG 1. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 4CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 41.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thế kỉ XVIII 41.2.Cuộc đời và sự nghiệp 7Kết luận chương 1 9CHƯƠNG 2: 11TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA LÊ HỮU TRÁC TRONG TÁC PHẨM 11"PHỤ ĐẠO XÁN NHIÊN" 112.1. Quan niệm về thế giới quan và phương pháp luận 112.2. Quan niệm về nhân sinh 17Kết luận chương 2 19KẾT LUẬN 20DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 1

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

5. Cơ sở lý luận và phương pháp luận. 3

6. Ý nghĩa nghiên cứu 3

7. Kết cấu của niên luận 3

CHƯƠNG 1. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC 4

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 4

1.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thế kỉ XVIII 4

1.2.Cuộc đời và sự nghiệp 7

Kết luận chương 1 9

CHƯƠNG 2: 11

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA LÊ HỮU TRÁC TRONG TÁC PHẨM 11

"PHỤ ĐẠO XÁN NHIÊN" 11

2.1. Quan niệm về thế giới quan và phương pháp luận 11

2.2. Quan niệm về nhân sinh 17

Kết luận chương 2 19

KẾT LUẬN 20

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY