Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người và vận dụng vào việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay

MỤC LỤCPhần mở đầu 1Nội dung 2I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người 21. Khái quát 22. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu thương con người 3II. Vận dụng 61. Thực trạng việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay. 62.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm : 82.2. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: 92.3. Đối với gia đình: 92.4. Đối với tổ chức chính trị xã hội (Chính quyền địa phương, tổ dân phố.): 102.5. Nhà trường kiểm tra, đánh giá, xử lý kịp thời đúng đắn và hiệu quả cả về học tập và ý thức. 102.6. Đối với cá nhân mỗi học sinh, sinh viên: 10Kết luận 12Tài liệu tham khảo 13

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Nội dung 2

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người 2

1. Khái quát 2

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu thương con người 3

II. Vận dụng 6

1. Thực trạng việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay. 6

2.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm : 8

2.2. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: 9

2.3. Đối với gia đình: 9

2.4. Đối với tổ chức chính trị xã hội (Chính quyền địa phương, tổ dân phố.): 10

2.5. Nhà trường kiểm tra, đánh giá, xử lý kịp thời đúng đắn và hiệu quả cả về học tập và ý thức. 10

2.6. Đối với cá nhân mỗi học sinh, sinh viên: 10

Kết luận 12

Tài liệu tham khảo 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY