Tiểu luận Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kết thực sự để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết nói chung và đoàn kết trong Đảng nói riêng giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đại đoàn kết là sức mạnh vô địch để làm nên mọi thắng lợi. Để thực hiện đoàn kết toàn dân, phải có đảng tiên phong lãnh đạo và Đảng muốn đoàn kết được toàn dân trước hết phải đoàn kết từ trong Đảng. Đảng ta là tổ chức của những người tự nguyện hy sinh vì lý tưởng cao đẹp - độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh chính trị của Đảng là nền tảng bảo đảm sự đoàn kết trong Đảng. Là một Đảng cầm quyền, đòi hỏi phải có trí tuệ sáng suốt mới vạch đường lối đúng đắn cho cách mạng; đồng thời, trong Đảng phải có sự đoàn kết nhất trí cao để lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đó. Không có sự thống nhất về tư tưởng, về nhiệm vụ sẽ không có sự sáng suốt trong hành động; không đoàn kết sẽ không tạo được sức mạnh

Đoàn kết thực sự để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết nói chung và đoàn kết trong Đảng nói riêng giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đại đoàn kết là sức mạnh vô địch để làm nên mọi thắng lợi. Để thực hiện đoàn kết toàn dân, phải có đảng tiên phong lãnh đạo và Đảng muốn đoàn kết được toàn dân trước hết phải đoàn kết từ trong Đảng. Đảng ta là tổ chức của những người tự nguyện hy sinh vì lý tưởng cao đẹp - độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh chính trị của Đảng là nền tảng bảo đảm sự đoàn kết trong Đảng. Là một Đảng cầm quyền, đòi hỏi phải có trí tuệ sáng suốt mới vạch đường lối đúng đắn cho cách mạng; đồng thời, trong Đảng phải có sự đoàn kết nhất trí cao để lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đó. Không có sự thống nhất về tư tưởng, về nhiệm vụ sẽ không có sự sáng suốt trong hành động; không đoàn kết sẽ không tạo được sức mạnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY