Tiểu luận Trọng tài quốc tế là gì

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 1I. Lịch sử hình thành và phát triển của trọng tài quốc tế. 1II. Khái niệm trọng tài quốc tế. 31. Định nghĩa. 32. Đặc trưng. 3a. Tính “quốc tế” của trọng tài quốc tế: 3b. Thỏa thuận trọng tài: 5c. Lựa chọn trọng tài viên: 6d. Quyết định của hội đồng trọng tài: 6e. Thi hành quyết định trọng tài: 73. Phân loại. 7III. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với tòa án và trọng tài nội địa. 81. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với tòa án. 8a. Tính linh hoạt. 8b. Tính bí mật. 9c. Phạm vi thi hành. 9d. Tính chuyên môn. 92. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với trọng tài nội địa. 10Kết luận 10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 1

I. Lịch sử hình thành và phát triển của trọng tài quốc tế. 1

II. Khái niệm trọng tài quốc tế. 3

1. Định nghĩa. 3

2. Đặc trưng. 3

a. Tính “quốc tế” của trọng tài quốc tế: 3

b. Thỏa thuận trọng tài: 5

c. Lựa chọn trọng tài viên: 6

d. Quyết định của hội đồng trọng tài: 6

e. Thi hành quyết định trọng tài: 7

3. Phân loại. 7

III. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với tòa án và trọng tài nội địa. 8

1. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với tòa án. 8

a. Tính linh hoạt. 8

b. Tính bí mật. 9

c. Phạm vi thi hành. 9

d. Tính chuyên môn. 9

2. Sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế với trọng tài nội địa. 10

Kết luận 10

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY