Tiểu luận Trách nhiệm khi xảy ra chuyển tải sai cảng trong vận tải biển quốc tế

MỤC LỤC A. Lời mở đầu B. Nội dungI. Khái quát về cảng chuyển tải 5 1. Khái niệm2. Đặc điểm3. Vai tròII. Tình huống chuyển tải sai cảng .51. Tình huống2. Giải thích thuật ngữ .62.1 C/O form E2.2 Ưu đãi về thuế3. Phân tích tình huống .7III. Phân tích các điều khoản liên quan chuyển tải trong vận tải biển quốc tế 71. Mặt sau của B/L2. Phân tích các điều khoản luật pháp có liên quanIV. Tổng kết .81. Lập luận sau phân tích2. Lập luận mở rộng2.1 Vận đơn chở suốt (Through B/L)2.2 C/O mẫu E3. Tổng kếtV. Bài học kinh nghiệm .9 C. Kết luậnD. Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

A. Lời mở đầu

B. Nội dung

I. Khái quát về cảng chuyển tải 5

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Vai trò

II. Tình huống chuyển tải sai cảng .5

1. Tình huống

2. Giải thích thuật ngữ .6

2.1 C/O form E

2.2 Ưu đãi về thuế

3. Phân tích tình huống .7

III. Phân tích các điều khoản liên quan chuyển tải trong vận tải biển quốc tế 7

1. Mặt sau của B/L

2. Phân tích các điều khoản luật pháp có liên quan

IV. Tổng kết .8

1. Lập luận sau phân tích

2. Lập luận mở rộng

2.1 Vận đơn chở suốt (Through B/L)

2.2 C/O mẫu E

3. Tổng kết

V. Bài học kinh nghiệm .9

C. Kết luận

D. Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY