Tiểu luận Tình huống: Vay vốn theo chương trình xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm của ông Hoàng Văn Bình tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

STT Nội dung Trang

Mở đầu 2

I Phần thứ nhất

Thực trạng dự án vay vốn của ông Hoàng Văn Bình 4

1 Quá trình thực hiện dự án 4

2 Nguyên nhân dẫn đến dự án không trả được nợ đến hạn 5

3 Những bất cập trong quản lý và hậu quả 8

II Phần thứ hai

Phương án giải quyết 10

1 Mục tiêu xử lý tình huống 10

2 Nội dung các phương án 10

3 Phương thức thực hiện phương án 3 14

III Phần thứ ba

Những kiến nghị về việc đổi mới chính sách cho vay giải quyết việc làm, tăng cường hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn tới 15

Kết luận 19

Tài liệu tham khảo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY