Tiểu luận Tính đa nghĩa như là một phẩm chất nghệ thuật trong tư duy thơ Hồ Xuân Hương

Tư duy lôgic là tư duy đặc thù của khoa học. Đó là quá trình thâm nhập vào bản chất của đối tượng để tìm ra bản chất và quy luật nội tại của chúng. Trong quá trình tư duy lôgic, những cái ngẫu nhiên cá biệt từng bước bị gạt bỏ để nắm bắt cái cốt lõi, cái phổ quát, cái chung của sự vật, hiện tượng. Tư duy lôgic phản ánh thế giới bằng các khái niệm phán đoán công thức mô hình.Tư duy hình tượng là kiểu tư duy hình tượng là kiểu tư duy đặc thù của nghệ thuật. Mục đích của tư duy nghệ thuật là tìm đến bản chất của sự vật hiện tượng để nắm bắt quy luật đời sống khách quan. Tư duy hình tượng phản ánh cái chung qua cái cụ thể mang tính đại diện, mang tính quy luật từ những phát hiện cái “phổ biến” trong cái đặc thù cái cá thể, cái chung trong cái riêng, cái bản chất trong cái hiện tượng Tư duy hình tượng giữ lại cảm giác biểu tượng để xây dựng hình tượng. Một phương tiện phản ánh hiện thực giàu tính thẩm mỹ.

Tư duy lôgic là tư duy đặc thù của khoa học. Đó là quá trình thâm nhập vào bản chất của đối tượng để tìm ra bản chất và quy luật nội tại của chúng. Trong quá trình tư duy lôgic, những cái ngẫu nhiên cá biệt từng bước bị gạt bỏ để nắm bắt cái cốt lõi, cái phổ quát, cái chung của sự vật, hiện tượng. Tư duy lôgic phản ánh thế giới bằng các khái niệm phán đoán công thức mô hình.

Tư duy hình tượng là kiểu tư duy hình tượng là kiểu tư duy đặc thù của nghệ thuật. Mục đích của tư duy nghệ thuật là tìm đến bản chất của sự vật hiện tượng để nắm bắt quy luật đời sống khách quan. Tư duy hình tượng phản ánh cái chung qua cái cụ thể mang tính đại diện, mang tính quy luật từ những phát hiện cái “phổ biến” trong cái đặc thù cái cá thể, cái chung trong cái riêng, cái bản chất trong cái hiện tượng Tư duy hình tượng giữ lại cảm giác biểu tượng để xây dựng hình tượng. Một phương tiện phản ánh hiện thực giàu tính thẩm mỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY