Tiểu luận Tính chất tượng trưng trong thơ dâng của Tagore

MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 12. Mục đích của đề tài 13. Phạm vi tài liệu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu niên luận 2Phần nội dụngChương 1: Khái quát chủ nghĩa tượng trưng trong thơ 31. Chủ nghĩa tượng trưng và tượng trưng 32. Tượng trưng trong quan điểm sáng tác của Tagore 7Chương II. Tượng trưng trong “Thơ Dâng” của Tagore 91. Tượng trưng trong các thể loại của Tagore 92. Tượng trưng trong “Thơ Dâng” 103. Nhạc tính trong “Thơ Dâng” 23Phần Kết luận 25Tài liệu tham khảo 27

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích của đề tài 1

3. Phạm vi tài liệu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu niên luận 2

Phần nội dụng

Chương 1: Khái quát chủ nghĩa tượng trưng trong thơ 3

1. Chủ nghĩa tượng trưng và tượng trưng 3

2. Tượng trưng trong quan điểm sáng tác của Tagore 7

Chương II. Tượng trưng trong “Thơ Dâng” của Tagore 9

1. Tượng trưng trong các thể loại của Tagore 9

2. Tượng trưng trong “Thơ Dâng” 10

3. Nhạc tính trong “Thơ Dâng” 23

Phần Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY