Tiểu luận Tìm hiểu về sơn móng tay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4KHẢO SÁT THI TRƯỜNG 5CHƯƠNG 1 SƠ LƯỢC VỀ MÓNG 71.1. Sinh lý móng 71.1.1. Cấu tạo 71.1.2. Tính chất 81.2. Một số bệnh liên quan đến móng 9CHƯƠNG 2 CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC MÓNG 102.1. Sơn móng tay 102.1.1. Nguồn gốc 102.1.2. Yêu cầu sản phẩm 132.1.3. Nguyên liệu 132.1.4. Công thức cơ bản 152.1.4.1. Một số lưu ý trong phối chế 152.1.4.2. Công thức cơ bản 152.1.4.3. Đơn công nghệ 162.1.4.4. Sơ đồ phối chế 182.1.4.5. Một số công thức minh họa 192.2. Một số dạng sản phẩm khác 202.2.1 Sản phẩm có dược tính 202.2.2 Nước và kem rửa móng 202.3. Một số sản phẩm minh họa 21CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC MÓNG 283.1. Phương pháp chăm sóc móng 283.1.1. Các bước chăm sóc móng hằng ngày 283.1.2. Làm sạch móng – đẹp móng 293.1.3. Bí quyết chăm sóc móng 293.2. Phương pháp sơn móng 313.2.1. Các bước tiến hành khi sơn móng 313.2.1.1. Tay 313.2.1.2. Chân 323.2.2. Các bước sơn móng 333.2.3. Ảnh hưởng của sơn móng 373.3. Phương pháp bảo vệ móng 39CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 45TÀI LIỆU THAM KHẢO 46NHẬN XÉT GIÁO VIÊN 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

KHẢO SÁT THI TRƯỜNG 5

CHƯƠNG 1

SƠ LƯỢC VỀ MÓNG 7

1.1. Sinh lý móng 7

1.1.1. Cấu tạo 7

1.1.2. Tính chất 8

1.2. Một số bệnh liên quan đến móng 9

CHƯƠNG 2

CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC MÓNG 10

2.1. Sơn móng tay 10

2.1.1. Nguồn gốc 10

2.1.2. Yêu cầu sản phẩm 13

2.1.3. Nguyên liệu 13

2.1.4. Công thức cơ bản 15

2.1.4.1. Một số lưu ý trong phối chế 15

2.1.4.2. Công thức cơ bản 15

2.1.4.3. Đơn công nghệ 16

2.1.4.4. Sơ đồ phối chế 18

2.1.4.5. Một số công thức minh họa 19

2.2. Một số dạng sản phẩm khác 20

2.2.1 Sản phẩm có dược tính 20

2.2.2 Nước và kem rửa móng 20

2.3. Một số sản phẩm minh họa 21

CHƯƠNG 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC MÓNG 28

3.1. Phương pháp chăm sóc móng 28

3.1.1. Các bước chăm sóc móng hằng ngày 28

3.1.2. Làm sạch móng – đẹp móng 29

3.1.3. Bí quyết chăm sóc móng 29

3.2. Phương pháp sơn móng 31

3.2.1. Các bước tiến hành khi sơn móng 31

3.2.1.1. Tay 31

3.2.1.2. Chân 32

3.2.2. Các bước sơn móng 33

3.2.3. Ảnh hưởng của sơn móng 37

3.3. Phương pháp bảo vệ móng 39

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

NHẬN XÉT GIÁO VIÊN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY