Tiểu luận Tìm hiểu về phương pháp ma trận sử dụng trong đánh giá tác động môi trường

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2Phần 1 : Giới thiệu tổng quátI/ Giới thiệu về ĐTM . 4 1/ Sự ra đời và phát triển của ĐTM . 4 2/ Nguyên tắc tổng quát trong quy trình làm ĐTM . 6 3/ Một số định nghĩa về ĐTM . 9II/ Đánh giá môi trường bằng phương pháp ma trận .12Phần 2 : Dự án ĐTM trong nhà máy dệ nhuộm tại công ty TNHH Panko Bình DươngI/ Công nghiệp dệt nhuộm .16 1/ Xuất xứ của dự án .16 2/ Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt . 16 3/ Đặc điểm của ngành công nghiệp dệt nhuộm . 16II/ Các tác động từ quá trình triển khai và xây dựng dự án .20 1/ Tác động tới môi trường tự nhiên .20 2/ Tác động tới môi trường kinh tế xã hội 23 3/ Đánh giá những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra . 24 4/ Đánh giá về phương pháp sử dụng . 25KẾT LUẬN .26TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

Phần 1 : Giới thiệu tổng quát

I/ Giới thiệu về ĐTM . 4

1/ Sự ra đời và phát triển của ĐTM . 4

2/ Nguyên tắc tổng quát trong quy trình làm ĐTM . 6

3/ Một số định nghĩa về ĐTM . 9

II/ Đánh giá môi trường bằng phương pháp ma trận .12

Phần 2 : Dự án ĐTM trong nhà máy dệ nhuộm tại công ty TNHH

Panko Bình Dương

I/ Công nghiệp dệt nhuộm .16

1/ Xuất xứ của dự án .16

2/ Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt . 16

3/ Đặc điểm của ngành công nghiệp dệt nhuộm . 16

II/ Các tác động từ quá trình triển khai và xây dựng dự án .20

1/ Tác động tới môi trường tự nhiên .20

2/ Tác động tới môi trường kinh tế xã hội 23

3/ Đánh giá những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra . 24

4/ Đánh giá về phương pháp sử dụng . 25

KẾT LUẬN .26

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY