Tiểu luận Tìm hiểu về những quy hoạch treo và dự án treo

Hiện nay, thực trạng “quy hoạch treo” đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Đến nay, cả nước có khoảng 1.200 dự án “treo” với diện tích trên 130.000 ha, trong đó có 670 dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích 48.000 ha; 230 dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với diện tích 14.000 ha; 180 dự án xây dựng, chỉnh trang khu đô thị và khu dân cư nông thôn với diện tích 3.900 ha. Riêng Thành phố Hà Nội, trên toàn địa bàn thành phố có tới 306 dự án chậm triển khai, thậm chí nhận đất rồi bỏ hoang hóa. Trong số 306 dự án chậm tiến độ, có đến 286 dự án thuộc diện chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, một số thì đã đưa đất vào sử dụng nhưng tiến độ triển khai chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đặc biệt, có 25 dự án chủ đầu tư không liên hệ với chính quyền địa phương cũng không thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong số dự án chậm tiến độ, có 26 dự án đã được chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để đất bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc chuyển nhượng trái pháp luật.

Hiện nay, thực trạng “quy hoạch treo” đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Đến nay, cả nước có khoảng 1.200 dự án “treo” với diện tích trên 130.000 ha, trong đó có 670 dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích 48.000 ha; 230 dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với diện tích 14.000 ha; 180 dự án xây dựng, chỉnh trang khu đô thị và khu dân cư nông thôn với diện tích 3.900 ha. Riêng Thành phố Hà Nội, trên toàn địa bàn thành phố có tới 306 dự án chậm triển khai, thậm chí nhận đất rồi bỏ hoang hóa. Trong số 306 dự án chậm tiến độ, có đến 286 dự án thuộc diện chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, một số thì đã đưa đất vào sử dụng nhưng tiến độ triển khai chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đặc biệt, có 25 dự án chủ đầu tư không liên hệ với chính quyền địa phương cũng không thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong số dự án chậm tiến độ, có 26 dự án đã được chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để đất bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc chuyển nhượng trái pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY