Tiểu luận Tìm hiểu về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và xem xét vào vụ kiện tôm đông lạnh của Việt Nam

A- Đề cương bài làm.I. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp của WTO2. Cơ sở pháp lí cho việc giải quyết tranh chấp của WTO3. Cơ cấu tổ chức hoạt động4. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO5. Thực hiện quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp và áp dụng biện pháp trả đũa6. Quy tắc ứng xử của WTO cho Bản ghi nhớ về Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc Giải quyết Tranh chấpII. ỨNG XỬ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO1. Ứng xử của các nước phát triển và đang phát triển đối với cơ chế giải quyết tranh chấp của GATT 2. Sự thay đổi chế độ áp dụng đối với các nước đang phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 3. Khó khăn của các nước đang phát triển khi tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTOIII. HIỆU QUẢ CỦA CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO1. Ưu điểm2. Nhược điểmIV. XEM XÉT CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO VÀO VỤ KIỆN TÔM ĐÔNG LẠNH CỦA VIỆT NAM1. Những vấn đề khởi kiện của Việt Nam2. Quá trình theo kiện của Việt Nam trong vụ kiện tôm đông lạnh

A- Đề cương bài làm.

I. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp của WTO

2. Cơ sở pháp lí cho việc giải quyết tranh chấp của WTO

3. Cơ cấu tổ chức hoạt động

4. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO

5. Thực hiện quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp và áp dụng biện pháp trả đũa

6. Quy tắc ứng xử của WTO cho Bản ghi nhớ về Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc Giải quyết Tranh chấp

II. ỨNG XỬ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

1. Ứng xử của các nước phát triển và đang phát triển đối với cơ chế giải quyết tranh chấp của GATT

2. Sự thay đổi chế độ áp dụng đối với các nước đang phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

3. Khó khăn của các nước đang phát triển khi tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

III. HIỆU QUẢ CỦA CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

IV. XEM XÉT CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO VÀO VỤ KIỆN TÔM ĐÔNG LẠNH CỦA VIỆT NAM

1. Những vấn đề khởi kiện của Việt Nam

2. Quá trình theo kiện của Việt Nam trong vụ kiện tôm đông lạnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY