Tiểu luận Tìm hiểu Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương

Khi ngân hàng trung ương s ử dụng tỷ lệ dữ trự bắt buộc nh ư một công cụ,nó tác đ ộng trực tiếp đến cung ứng tiền. Lúc đó dự trữ bắt buộc l à công c ụ màcung ứng tiền l à mục tiêu.Khi ngân hàng trung ương không s ử dụng cách điều tiết trực tiếp bằng việcáp đ ặt tỷ lệ dựtrữ bắt buộc, nó có thể tác động đến dự trữ bắt buộc bằng cungứng tiền. Đó là cách đi ều tiết gián tiếp. Bằng việc bán chứng khoán ra để thuti ền về (giảm l ượng tiền trong l ưu thông, ti ền từ đó khan hiếm dần), từ đó m àlãi su ất tăng l ên và làm gi ảm việc cho vay. Khi ngân h àng trung ương xu ất tiềnra đ ể mua chứng khóan (tăng cung ứng tiền cho nền kinh tế, tiền dễ d àng đ ể cóhơn) do đó làm gi ảm l ãi su ất, tăng khả năng cho vay. Trong tr ường hợp n àycung ứng tiền l à công c ụ mà d ự trữ l à mục tiêu.

Khi ngân hàng trung ương s ử dụng tỷ lệ dữ trự bắt buộc nh ư một công cụ,

nó tác đ ộng trực tiếp đến cung ứng tiền. Lúc đó dự trữ bắt buộc l à công c ụ mà

cung ứng tiền l à mục tiêu.

Khi ngân hàng trung ương không s ử dụng cách điều tiết trực tiếp bằng việc

áp đ ặt tỷ lệ dựtrữ bắt buộc, nó có thể tác động đến dự trữ bắt buộc bằng cung

ứng tiền. Đó là cách đi ều tiết gián tiếp. Bằng việc bán chứng khoán ra để thu

ti ền về (giảm l ượng tiền trong l ưu thông, ti ền từ đó khan hiếm dần), từ đó m à

lãi su ất tăng l ên và làm gi ảm việc cho vay. Khi ngân h àng trung ương xu ất tiền

ra đ ể mua chứng khóan (tăng cung ứng tiền cho nền kinh tế, tiền dễ d àng đ ể có

hơn) do đó làm gi ảm l ãi su ất, tăng khả năng cho vay. Trong tr ường hợp n ày

cung ứng tiền l à công c ụ mà d ự trữ l à mục tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY