Tiểu luận Tìm hiểu pháp luật về môi giới thương mại

MỤC LỤCA. LỜI MỞ ĐẦU 1B. NỘI DUNG 2I. Pháp luật hiện hành về môi giới thương mại: 21.Chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại 2a. Điều kiện về thương nhân trong quan hệ môi giới thương mại 3b. Hình thức hợp đồng môi giới thương mại 32. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng môi giới thương mại 4a. Nghĩa vụ của bên môi giới 4b. Trách nhiệm của các bên 5c. Quyền hưởng thù lao và được thanh toán các chi phí 63. Chấm dứt hợp đồng môi giới 8 II.Các quy định về môi giới thương mại hiện hành cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau: 9 1. Về điều kiện chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại 92. Về hình thức của hợp đồng 103. Chế độ thanh toán chi phí, thù lao 10C. KẾT LUẬN 11

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. Pháp luật hiện hành về môi giới thương mại: 2

1.Chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại 2

a. Điều kiện về thương nhân trong quan hệ môi giới thương mại 3

b. Hình thức hợp đồng môi giới thương mại 3

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng môi giới thương mại 4

a. Nghĩa vụ của bên môi giới 4

b. Trách nhiệm của các bên 5

c. Quyền hưởng thù lao và được thanh toán các chi phí 6

3. Chấm dứt hợp đồng môi giới 8

II.Các quy định về môi giới thương mại hiện hành cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau: 9

1. Về điều kiện chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại 9

2. Về hình thức của hợp đồng 10

3. Chế độ thanh toán chi phí, thù lao 10

C. KẾT LUẬN 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY