Tiểu luận Tìm hiểu ba vụ việc có liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ 1GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1I.Cơ sở lí luận về hình thức của giao dịch dân sự. 1II.Tình huống. 21. Vụ việc 1: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 21.1. Các bên tham gia vụ việc. 21.2. Tóm tắt nội dung vụ việc. 21.3. Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 44. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của Tòa án. 52.Vụ việc II: tranh chấp hợp đồng góp vốn. 62.1.Các chủ thể của vụ việc gồm có 62.2.Tóm tắt vụ việc 62.3.Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 72.4.Quyết định của Tòa án nhân dân TP HCM. 82.5. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của tòa án. 93. Vụ việc III: Giao dịch mua bán bất động sản 93.1. Các chủ thể của vụ việc gồm có 93.2. Tóm tắt nội dung vụ việc: 103. 3.Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 113.4. Quyết định của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 123.5. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của tòa án. 13III. Nhận xét về những quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch do không tuân thủ quy định về hình thức nên bị vô hiệu. 14KẾT THÚC VẤN ĐỀ 16DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1

I.Cơ sở lí luận về hình thức của giao dịch dân sự. 1

II.Tình huống. 2

1. Vụ việc 1: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 2

1.1. Các bên tham gia vụ việc. 2

1.2. Tóm tắt nội dung vụ việc. 2

1.3. Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4

4. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của Tòa án. 5

2.Vụ việc II: tranh chấp hợp đồng góp vốn. 6

2.1.Các chủ thể của vụ việc gồm có 6

2.2.Tóm tắt vụ việc 6

2.3.Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 7

2.4.Quyết định của Tòa án nhân dân TP HCM. 8

2.5. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của tòa án. 9

3. Vụ việc III: Giao dịch mua bán bất động sản 9

3.1. Các chủ thể của vụ việc gồm có 9

3.2. Tóm tắt nội dung vụ việc: 10

3. 3.Cách giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 11

3.4. Quyết định của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 12

3.5. Nhận xét của nhóm về cách giải quyết của tòa án. 13

III. Nhận xét về những quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch do không tuân thủ quy định về hình thức nên bị vô hiệu. 14

KẾT THÚC VẤN ĐỀ 16

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY