Tiểu luận Tìm hiểu 2 phương pháp trong việc điều tra xã hội học: phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUNỘI DUNGII. Phương pháp phỏng vấn 1. Thực chất của phương pháp phỏng vấn 2. Các loại phỏng vấn a. Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa và phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa b. Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu c. Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội, d. Phỏng vấn qua điện thoại. 3. Trình tự dẫn dắt một cuộc phỏng vấn. 4. Đánh giá về phương pháp phỏng vấn a. Ưu điểm b. Nhược điểm II. Phương pháp ankét 1. Thực chất của phương pháp ankét2. Phân loại Ankét a. Theo nội dung và theo cấu tạo các câu hỏi đặt ra trong phiếu Ankét b. Theo phương thức phát- thu phiếu Ankét c. Theo cách thức tiếp cận và số lượng người trả lời tham gia. 3. Các nguyên tắc xây dựng bảng Ankét.4. Trình tự nội dung của phiếu Ankét 5. Đánh giá về phương pháp Ankét.III. Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này với lĩnh vực pháp luật. KÊT LUẬN    Nội dung chính của phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét? Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này đối với lĩnh vực pháp luật.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

II. Phương pháp phỏng vấn

1. Thực chất của phương pháp phỏng vấn

2. Các loại phỏng vấn

a. Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa và phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa

b. Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu

c. Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội,

d. Phỏng vấn qua điện thoại.

3. Trình tự dẫn dắt một cuộc phỏng vấn.

4. Đánh giá về phương pháp phỏng vấn

a. Ưu điểm

b. Nhược điểm

II. Phương pháp ankét

1. Thực chất của phương pháp ankét

2. Phân loại Ankét

a. Theo nội dung và theo cấu tạo các câu hỏi đặt ra trong phiếu Ankét

b. Theo phương thức phát- thu phiếu Ankét

c. Theo cách thức tiếp cận và số lượng người trả lời tham gia.

3. Các nguyên tắc xây dựng bảng Ankét.

4. Trình tự nội dung của phiếu Ankét

5. Đánh giá về phương pháp Ankét.

III. Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này với lĩnh vực pháp luật.

KÊT LUẬN

Nội dung chính của phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét? Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này đối với lĩnh vực pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY