Tiểu luận Thuyết quản lý hệ thống của N.P. Berlatafly và sự vận dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam

MỤCLỤC Mởđầu 1Nội dung 2I. Mô hình công ty mẹ - công ty con (CTM- CTC) 21. Thực chất mô hình công ty mẹ - công ty con 22. Ưu điểm của mô hình 23. Nhược điểm 3II. Khả năng vận dụng mô hình CTM- CTC trong nền kinh tế Việt Nam 31. Sự cần thiết chuyển các tổng công ty (TCT), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang mô hình CTM- CTC 32. Bước đầu của quá trình áp dụng mô hình CTM-CTC ở nước ta 53. Những bước đầu thíđiểm mô hình CTM- CTC ở nước ta 7III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chếđộ hoạt động của mô hình CTM- CTC vàđưa mô hình vào áp dụng 9Kết luận 11Danh mục tài liệu tham khảo 12

MỤCLỤC

Mởđầu 1

Nội dung 2

I. Mô hình công ty mẹ - công ty con (CTM- CTC) 2

1. Thực chất mô hình công ty mẹ - công ty con 2

2. Ưu điểm của mô hình 2

3. Nhược điểm 3

II. Khả năng vận dụng mô hình CTM- CTC trong nền kinh tế Việt Nam 3

1. Sự cần thiết chuyển các tổng công ty (TCT), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang mô hình CTM- CTC 3

2. Bước đầu của quá trình áp dụng mô hình CTM-CTC ở nước ta 5

3. Những bước đầu thíđiểm mô hình CTM- CTC ở nước ta 7

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chếđộ hoạt động của mô hình CTM- CTC vàđưa mô hình vào áp dụng 9

Kết luận 11

Danh mục tài liệu tham khảo 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY