Tiểu luận Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

MỤC LỤCTrang Chương I: Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở việt nam .I- Lý luận chung về thuế. .1 1-Tăng trưởng KINH Tế- mục tiêu KTV.11-Định nghĩa.12-Vai trò của thuế và những hình thức can thiệpcủa chính quyền bằng công cụ thuế.12.1-Vai trò.12.2-Những hình thức can thiệp.23-Phân loại.23.1-Dựa vào phương thức đánh thuế.23.2-Dựa vào cơ sở đánh thuế.33.3-Dựa vào tính ưu đãi và khả năng nộp thuế.3II-Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.41-Sự cần thiết phải điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường.42-Mối quan hệ giữa cải cách thuế và hiệu quả kinh tế.53-Vai trò chung của thuế trong nền kinh tế thị trường .63.1-Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN.63.2-Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường.73.3-Đảm bảo bình đẳng và công bằng.9Chương II –Thực trạng hệ thống thuế ở Việt Nam.10I-Thuế trong thời kỳ đổi mới.11-Xu hướng cải cách thuế trên thế giới trong thời kỳ này.10.-Thuế trong thời kỳ đổi mới ở Việt nam trong thời kỳ này.11II-Các chính sách thuế cơ bản được áp dụng ở Việt Nam hiện nay.111-Sự cần thiết phải có một hệ thống thuế hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường.111.1-Đặc điểm và yêu cầu của nền KTTT.121.2-Sự cần thiết phải có một hệ thống thuế hoàn thiện.122-Các chính sách thuế mới được áp dụng ở Việt Nam.142.1- Thuế GTGT.152.2- Thuế TTĐB.152.3-Thuế TNDN.162.4-Thuế TNCN.172.5-Thuế XNK.18III-Thành tựu.18IV-Tác động của việc cắt giảm thuế quan đến nguồn thu của NSNN.19V-Những khó khăn.201-Một số thủ đoạn gian lận trong việc thực hiện thuế GTGT.202-Về hoàn thuế GTGT.22Chương III- Giải pháp và những kiến nghị.23I-Một số tồn tại cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện.23II-Giải pháp để hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam hiện nay.24III-Những bài học kinh nghiệm.25IV-Một số kiến nghị.251-Kiến nghị về thuế suất thuế GTGT.262-Kiến nghị về công tác quản lý thu thuế.26

MỤC LỤC

Trang

Chương I: Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở việt nam .

I- Lý luận chung về thuế. .1

1-Tăng trưởng KINH Tế- mục tiêu KTV.1

1-Định nghĩa.1

2-Vai trò của thuế và những hình thức can thiệp

của chính quyền bằng công cụ thuế.1

2.1-Vai trò.1

2.2-Những hình thức can thiệp.2

3-Phân loại.2

3.1-Dựa vào phương thức đánh thuế.2

3.2-Dựa vào cơ sở đánh thuế.3

3.3-Dựa vào tính ưu đãi và khả năng nộp thuế.3

II-Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.4

1-Sự cần thiết phải điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường.4

2-Mối quan hệ giữa cải cách thuế và hiệu quả kinh tế.5

3-Vai trò chung của thuế trong nền kinh tế thị trường .6

3.1-Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN.6

3.2-Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường.7

3.3-Đảm bảo bình đẳng và công bằng.9

Chương II –Thực trạng hệ thống thuế ở Việt Nam.10

I-Thuế trong thời kỳ đổi mới.11

-Xu hướng cải cách thuế trên thế giới trong thời kỳ này.10.

-Thuế trong thời kỳ đổi mới ở Việt nam trong thời kỳ này.11

II-Các chính sách thuế cơ bản được áp dụng ở Việt Nam hiện nay.11

1-Sự cần thiết phải có một hệ thống thuế hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường.11

1.1-Đặc điểm và yêu cầu của nền KTTT.12

1.2-Sự cần thiết phải có một hệ thống thuế hoàn thiện.12

2-Các chính sách thuế mới được áp dụng ở Việt Nam.14

2.1- Thuế GTGT.15

2.2- Thuế TTĐB.15

2.3-Thuế TNDN.16

2.4-Thuế TNCN.17

2.5-Thuế XNK.18

III-Thành tựu.18

IV-Tác động của việc cắt giảm thuế quan đến nguồn thu của NSNN.19

V-Những khó khăn.20

1-Một số thủ đoạn gian lận trong việc thực hiện thuế GTGT.20

2-Về hoàn thuế GTGT.22

Chương III- Giải pháp và những kiến nghị.23

I-Một số tồn tại cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện.23

II-Giải pháp để hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam hiện nay.24

III-Những bài học kinh nghiệm.25

IV-Một số kiến nghị.25

1-Kiến nghị về thuế suất thuế GTGT.26

2-Kiến nghị về công tác quản lý thu thuế.26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY