Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 0MỤC LỤC 1LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 51.1 Một số khái niệm liên quan: 51.1.1. Vốn đầu tư nước ngoài: 51.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI = Foreign Direct Investment): 51.1.3. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (ODA= Official Development Assistance) 61.1.4. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI = Foreign Portfolio Investment) 81.2 Giới thiệu về tỉnh Bình Dương: 91.2.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 91.2.2 Kinh tế: 10CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG 122.1 Tình hình thu hút vốn FDI tại Bình Dương: 122.2 Những ưu đãi dành cho các nhà đầu tư: 142.3 Một số dự án lớn mới dược cấp phép đầu tư gần đây: 17CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 203.1 Những giải pháp nhằm tăng cao khả năng thu hút vốn FDI: 203.1.1 Về luật pháp, chính sách: 203.1.2 Về thủ tục hành chính: 203.1.3 Về xúc tiến đầu tư (XTĐT) và hợp tác quốc tế: 203.1.4 Về lao động - tiền lương: 213.1.5 Về kết cấu hạ tầng: 213.2. Những kiến nghị của Nhóm 3 đối với tỉnh Bình Dương: 223.2.1 Về vấn đề Pháp lý – Hành chính: 223.2.2 Về chính sách khuyến khích đầu tư: 233.3.3 Về nguồn nhân lực 233.3.4 Về cơ sở hạ tầng: 243.3.5 Đa dạng hóa các kênh thu hút vốn đầu tư: 243.3.6. Đẩy mạnh công tác marketing, kêu gọi nhà đầu tư: 25TỔNG KẾT 26PHỤ LỤC 1: 27PHỤ LỤC 2: 29PHỤ LỤC 3: 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 0

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5

1.1 Một số khái niệm liên quan: 5

1.1.1. Vốn đầu tư nước ngoài: 5

1.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI = Foreign Direct Investment): 5

1.1.3. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (ODA= Official Development Assistance) 6

1.1.4. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI = Foreign Portfolio Investment) 8

1.2 Giới thiệu về tỉnh Bình Dương: 9

1.2.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 9

1.2.2 Kinh tế: 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG 12

2.1 Tình hình thu hút vốn FDI tại Bình Dương: 12

2.2 Những ưu đãi dành cho các nhà đầu tư: 14

2.3 Một số dự án lớn mới dược cấp phép đầu tư gần đây: 17

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 20

3.1 Những giải pháp nhằm tăng cao khả năng thu hút vốn FDI: 20

3.1.1 Về luật pháp, chính sách: 20

3.1.2 Về thủ tục hành chính: 20

3.1.3 Về xúc tiến đầu tư (XTĐT) và hợp tác quốc tế: 20

3.1.4 Về lao động - tiền lương: 21

3.1.5 Về kết cấu hạ tầng: 21

3.2. Những kiến nghị của Nhóm 3 đối với tỉnh Bình Dương: 22

3.2.1 Về vấn đề Pháp lý – Hành chính: 22

3.2.2 Về chính sách khuyến khích đầu tư: 23

3.3.3 Về nguồn nhân lực 23

3.3.4 Về cơ sở hạ tầng: 24

3.3.5 Đa dạng hóa các kênh thu hút vốn đầu tư: 24

3.3.6. Đẩy mạnh công tác marketing, kêu gọi nhà đầu tư: 25

TỔNG KẾT 26

PHỤ LỤC 1: 27

PHỤ LỤC 2: 29

PHỤ LỤC 3: 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY