Tiểu luận Thực trạng chuyển giá tại Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2I. Chuyển giá và các vấn đề về chuyển giá tại các tập đoàn kinh tế nước ngoài tại Việt Nam : 21. Lý thuyết về chuyển giá : 22. Cơ sở và động cơ chính của hành vi chuyển giá : 3II. Thực trạng chuyển giá tại Việt Nam 41. Một số những hình thức chuyển giá tại Việt Nam như : 52. Các tác động từ chuyển giá 83. Phân tích văn bản ban hành về chống chuyển giá và một số biện pháp khắc phục : 9PHẦN KẾT LUẬN 15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2

I. Chuyển giá và các vấn đề về chuyển giá tại các tập đoàn kinh tế nước ngoài tại Việt Nam : 2

1. Lý thuyết về chuyển giá : 2

2. Cơ sở và động cơ chính của hành vi chuyển giá : 3

II. Thực trạng chuyển giá tại Việt Nam 4

1. Một số những hình thức chuyển giá tại Việt Nam như : 5

2. Các tác động từ chuyển giá 8

3. Phân tích văn bản ban hành về chống chuyển giá và một số biện pháp khắc phục : 9

PHẦN KẾT LUẬN 15

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY