Tiểu luận Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường XHCN

Kinh tế tư bản tư nhân : Đây là thành phần kinh tế không có sự tồn tại vốn của nhà nước, vốn điều lệ hay cổ phần trong các doanh nghiệp, công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của tư nhân. Chính sách đối với thành phần kinh tế tư bản tư nhân được qui định tại điều 21 hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi năm 2001 ) với nội dung chủ yếu là tự do chọn ngành nghề, quy mô kinh doanh, lựa chon hình thức và cách thức đầu tư, tự do trong tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng Hiện nay, kinh tế tư bản tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và được hưởng các ưu đãi như đối với doanh nghiệp nhà nước, được hưởng mức thuế suất tương đương, được hưởng các chế độ pháp lý. Nhà nước có một số đảm bảo với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp như công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của loại hình doanh nghiệp, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản và vốn đầu tư, thu nhập và các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

Kinh tế tư bản tư nhân : Đây là thành phần kinh tế không có sự tồn tại vốn của nhà nước, vốn điều lệ hay cổ phần trong các doanh nghiệp, công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của tư nhân. Chính sách đối với thành phần kinh tế tư bản tư nhân được qui định tại điều 21 hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi năm 2001 ) với nội dung chủ yếu là tự do chọn ngành nghề, quy mô kinh doanh, lựa chon hình thức và cách thức đầu tư, tự do trong tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng Hiện nay, kinh tế tư bản tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và được hưởng các ưu đãi như đối với doanh nghiệp nhà nước, được hưởng mức thuế suất tương đương, được hưởng các chế độ pháp lý. Nhà nước có một số đảm bảo với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp như công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của loại hình doanh nghiệp, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản và vốn đầu tư, thu nhập và các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY