Tiểu luận Thực hiện bảo mật trong hệ thống phân tán nghiên cứu so sánh

MỤC LỤC TÓM TẮT 3I. GIỚI THIỆU 3II. HỆ PHÂN TÁN 4A. Cụm máy tính 4B. Lưới điều khiển máy tính. 5C. Hệ thống lưu trữ phân tán 6D. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. 7III. BẢO MẬT TRONG HỆ THỐNG PHÂN TÁN 8A. Bảo mật cho các cụm máy tính 8B. Lưới hệ thống bảo mật 9C. Bảo mật hệ thống lưu trữ phân tán. 10D. Bảo mật cơ sở dữ liệu phân tán 10IV. TỔNG HỢP 11KẾT LUẬN 12TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

MỤC LỤC

TÓM TẮT 3

I. GIỚI THIỆU 3

II. HỆ PHÂN TÁN 4

A. Cụm máy tính 4

B. Lưới điều khiển máy tính. 5

C. Hệ thống lưu trữ phân tán 6

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. 7

III. BẢO MẬT TRONG HỆ THỐNG PHÂN TÁN 8

A. Bảo mật cho các cụm máy tính 8

B. Lưới hệ thống bảo mật 9

C. Bảo mật hệ thống lưu trữ phân tán. 10

D. Bảo mật cơ sở dữ liệu phân tán 10

IV. TỔNG HỢP 11

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY