Tiểu luận Thủ tục hành chính - Cải cách thủ tục hành chính

Trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất tại đô thị. trước khi có NQ/38 còn nhiều bất cập, đặc biệt trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, cụ thể: Do thhiếu văn bản pháp luật quy định thống nhất nên các địa phương tự tiện đề ra các thủ tục phiền hà, phức tạp, chồng chéo tạo ra nhiều kẻ hở, dễ bị lợi dụng, làm phát sinh tiêu cực; Việc cấp giấy phép xây dựng phải trải qua nhiều cấp với nhiều loại giấy tờ cần được xét duyệt, chứng nhận, làm mất thờ gian,chậm tiến độ thi công của các công trình xây dựng. Mặt khác do thiếu các căn cứ cấp giấy phép, thiếu quy hoạch chi tiết nên việc giải quyết tuỳ tiện, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không cụ thể, thống nhất dẫn đến tình trạng nhiều cấp cùng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó việc kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm chưa kịp thời, bị buông lỏng vì vậy cần có sự điều chỉnh kịp thời. Sau khi có NQ38/1994 đã đáp ứng được đòi hỏi đó, đã có những cải cách đáng kể theo hướng đơn giản hoá các thủ tục và các loại hồ sơ giấy tờ, tạo sự thuận lợi nhanh chóng cho nhân dân, tổ chức, cụ thể: hồ sơ xin phép sữa chữa, cải tạo lại, xây dựng mới chỉ còn lại 3 loại giấy tờ; thẩm quyền cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo lại hoặc xây dựng mới được tập trung vào một đầu mối là kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc sở xây dựng. Thời gian để xem xét giải quyết hồ sơ xin phép không quá 30 ngày đối nhà ở tư nhân và không quá 40 ngày đối các công trình khác.

Trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất tại đô thị. trước khi có NQ/38 còn nhiều bất cập, đặc biệt trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, cụ thể: Do thhiếu văn bản pháp luật quy định thống nhất nên các địa phương tự tiện đề ra các thủ tục phiền hà, phức tạp, chồng chéo tạo ra nhiều kẻ hở, dễ bị lợi dụng, làm phát sinh tiêu cực; Việc cấp giấy phép xây dựng phải trải qua nhiều cấp với nhiều loại giấy tờ cần được xét duyệt, chứng nhận, làm mất thờ gian,chậm tiến độ thi công của các công trình xây dựng. Mặt khác do thiếu các căn cứ cấp giấy phép, thiếu quy hoạch chi tiết nên việc giải quyết tuỳ tiện, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không cụ thể, thống nhất dẫn đến tình trạng nhiều cấp cùng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó việc kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm chưa kịp thời, bị buông lỏng vì vậy cần có sự điều chỉnh kịp thời. Sau khi có NQ38/1994 đã đáp ứng được đòi hỏi đó, đã có những cải cách đáng kể theo hướng đơn giản hoá các thủ tục và các loại hồ sơ giấy tờ, tạo sự thuận lợi nhanh chóng cho nhân dân, tổ chức, cụ thể: hồ sơ xin phép sữa chữa, cải tạo lại, xây dựng mới chỉ còn lại 3 loại giấy tờ; thẩm quyền cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo lại hoặc xây dựng mới được tập trung vào một đầu mối là kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc sở xây dựng. Thời gian để xem xét giải quyết hồ sơ xin phép không quá 30 ngày đối nhà ở tư nhân và không quá 40 ngày đối các công trình khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY