Tiểu luận Thời gian trần thuật trong âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner

Một trong những yếu tố khiến cho nghệ thuật luôn hấp dẫn con người trong suốt hành trình dài hơi của sự hiện tồn chính là sự sáng tạo vượt lên giới hạn của hiện thực. Nếu thời gian trong cuộc sống thực luôn có hạn độ nhất định thì thời gian trong truyện kể có thể được mở rộng đến tận cùng nhờ vào kĩ thuật đồng hiện thời gian. Theo Đặng Anh Đào, “trong dòng tâm tư, quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện cùng một lúc, không bị ngăn cách, liên tục như một dòng chảy, đó là hiện tượng mà người ta gọi là thời gian đồng hiện”. Nhắc đến thời gian đồng hiện không thể không kể M. Proust và kĩ thuật dòng ý thức không thể bỏ qua chủ soái Jame Joice. Người kế tục xuất sắc của hai tên tuổi lớn kể trên, Willam Faulkner đã vận dụng sáng tạo cả hai thành tựu trên vào trang viết của mình.

Một trong những yếu tố khiến cho nghệ thuật luôn hấp dẫn con người trong suốt hành trình dài hơi của sự hiện tồn chính là sự sáng tạo vượt lên giới hạn của hiện thực. Nếu thời gian trong cuộc sống thực luôn có hạn độ nhất định thì thời gian trong truyện kể có thể được mở rộng đến tận cùng nhờ vào kĩ thuật đồng hiện thời gian. Theo Đặng Anh Đào, “trong dòng tâm tư, quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện cùng một lúc, không bị ngăn cách, liên tục như một dòng chảy, đó là hiện tượng mà người ta gọi là thời gian đồng hiện”. Nhắc đến thời gian đồng hiện không thể không kể M. Proust và kĩ thuật dòng ý thức không thể bỏ qua chủ soái Jame Joice. Người kế tục xuất sắc của hai tên tuổi lớn kể trên, Willam Faulkner đã vận dụng sáng tạo cả hai thành tựu trên vào trang viết của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY