Tiểu luận Tác động của việc gia nhập WTO tới việc hoàn thiện thể chế và pháp luật ở Việt Nam

Mục lục Trang Mở đầu Phần I Giới thiệu chung về WTO 1. Tổ chức thương mại thế giới WTO 2 Yêu cầu của WTO với pháp luật Việt Nam Phần II Hoàn thiện thể chế và pháp luật cho phù hợp với yêu cầu của WTO và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 1. Cơ sở thực hiện 1.1. Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ chính trị 1.2. Nghị quyết 71/2006/QH11 về phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2. Lộ trình thực hiện các cam kết trước khi Việt Nam là thành viên của WTO 3. Thời kì hậu WTO 4. Những tác động mà WTO mang lại về mặt thể chế và pháp luật 5. Một số hạn chế trong quá trình hoàn thiện thể chế và pháp luật 6. Một số giải pháp hoàn thiện thể chế và pháp luật Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

Mục lục

Trang

Mở đầu

Phần I Giới thiệu chung về WTO

1. Tổ chức thương mại thế giới WTO

2 Yêu cầu của WTO với pháp luật Việt Nam

Phần II Hoàn thiện thể chế và pháp luật cho phù hợp với yêu cầu của WTO và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Cơ sở thực hiện

1.1. Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ chính trị

1.2. Nghị quyết 71/2006/QH11 về phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Lộ trình thực hiện các cam kết trước khi Việt Nam là thành viên của WTO

3. Thời kì hậu WTO

4. Những tác động mà WTO mang lại về mặt thể chế và pháp luật

5. Một số hạn chế trong quá trình hoàn thiện thể chế và pháp luật

6. Một số giải pháp hoàn thiện thể chế và pháp luật Việt Nam

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY