Tiểu luận Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946

Đường lối kháng chiến của Đảng về mặt chính trị là đoàn kết toàn dân chống Pháp xâm lược. Bên trong, phải củng cố liên minh công nông, trên cơ sở đó đoàn kết toàn dân, làm cho mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp xâm lược ngày càng vững chắc và rộng rãi. Bên ngoài, phải cô lập kẻ thù, tranh thủ thêm nhiều bạn, làm cho nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp tích cực ủng hộ ta ,chống lại thực dân Pháp; làm cho các lực lượng hoà bình và dân chủ trên khắp thế giới bênh vực ta, tán thành mục đích kháng chiến của ta.

Đường lối kháng chiến của Đảng về mặt chính trị là đoàn kết toàn dân chống Pháp xâm lược. Bên trong, phải củng cố liên minh công nông, trên cơ sở đó đoàn kết toàn dân, làm cho mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp xâm lược ngày càng vững chắc và rộng rãi. Bên ngoài, phải cô lập kẻ thù, tranh thủ thêm nhiều bạn, làm cho nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp tích cực ủng hộ ta ,chống lại thực dân Pháp; làm cho các lực lượng hoà bình và dân chủ trên khắp thế giới bênh vực ta, tán thành mục đích kháng chiến của ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY